Актуално

Честит Ден на независимостта!

Честит Ден на независимостта!
Но днес няма независимост на държавата, ако енергийната ни система бъде подчинена. Всичко зависи от това. Всичко! Не бива да зачеркваме енергийното сърце на България, особено за жълти стотинки. Парите по псевдо плана за възстановяване и устойчивост не могат да ни компенсират ключовото място, което сега имаме, в енергийната система на Балканите.