Актуално

Интервю пред Епицентър: Хората с парите вече не търсят път до законодателя, искат те да са законодателят!

Големите промени не стават за един ден, за една година и даже за един мандат, но задължително започват през изграждането на една нова представа. Именно това предлагам аз. А ключът към тази представа е в отговора на въпроса какво искаме от общинската власт – да защитава частни интереси, често представяни като общовалидни, или да защити общите ни пространства. Местата, където се превръщаме от индивиди в общество.