Актуално

Ето че може!

Благодаря на кмета на община Троян Донка Михайлова, която сподели своя опит с мен и ме разведе из общинската зеленчукова градина. В нея, както и в общинската овощна градина, се отглеждат няколко култури, които допълват менюто в детските градини.
По думите на нашите домакини, откакто общината произвежда плодове и зеленчуци, вместо да ги купува от външни доставчици, се реализира икономия от порядъка на 20-30%. Другата полза е, че продукцията е екологично чиста – без употребата на химикали и изкуствени торове. Общината има амбиции да увеличи производството, така че да зарежда и столовете в училищата.
Подобна дейност не изисква кой знае какви инвестиции – нужно е парче земя и малко социално мислене. Зеленчуковата градина е на общински имот от 2 декара, като в нея са ангажирани двама служители, единият от които помага и в озеленяването на града. Складовата пристройка е подарък от инвеститор, впечатлен от коректното отношение на местната власт. А когато ябълковата реколта е голяма, в прибирането ѝ се включват и други общински служители.
Община Троян е добър стопанин и на редица други комунални дейности – водоснабдяване и канализация, сметопочистване, улично осветление, озеленяване и пр. Това позволява в бюджета да остават средства, които иначе биха отивали за печалби на външни доставчици.
Желая още много успехи на Донка Михайлова, която започва четвърти мандат с доверието на 77% от съгражданите си! Научихме, че и други общини вече са се поинтересували от опита на Троян. Видяното там ще бъде полезно за работата ми в Столична община. То показва, че всичко, което предлагах в кампанията в София, е възможно да се случи. Трябват само инициативност и политическа воля, както и кметът да не бъде търгаш, а добър стопанин.