Актуално

Интервю пред Евронюз: Първата крачка е направена!

Първата крачка е направена!
След повече от 30 години проблемите на обикновения работещ човек, проблемите на редовия гражданин вече са незаобиколим фактор в политическия дебат.
София е за всички!