Актуално

На среща с жителите на Кремиковци

Кремиковци – една от най-леките предизборни срещи, които съм имала! С хората говорим на един език, разбираме се от половин дума. Дядо ми е от тук.
Нямаше нужда от много приказки. Ясно е кой превърна района от индустриално развит в периферия. Ясно е и какво трябва да се направи, за да не е така. В нашата програма залагаме районните администрации в диалог с местните общности да определят къде да се инвестират поне 20% от заложените бюджетни средства за съответния район. Това споделихме в Кремиковци заедно с Иван Таков и кандидата за районен кмет Ивайло Венчев.
И да, разбира се, изиграхме по едно хоро. Няма да се излагаме пред домакините, я!
София за всички! С бюлетина №86.