Актуално

Интервю пред БНТ1: Ситуацията е нестандартна - в много от случаите правителството се държи като военновременно

Ситуацията е нестандартна - в много от случаите правителството се държи като военновременно, тоест взима еднолично решения и не се съобразява с никого, включително отхвърли легитимна подписка за референдум. Срещу тази по същество диктатура може да се изправи ефективно само обединен фронт.
За да се постигне тази цел, смятам, че някои партийни и лични амбиции и его трябва да се пооберат, общинската листа трябва да бъде максимално отворена. Поради тази причина от самото начало поставих въпроса в листата да има достатъчно представители на работещите софиянци. Аз съм и мога да продължа да бъда само и единствено от страната на работещите, не на милионерите. Всичко друго ми е неприсъщо и неприемливо.