Актуално

В деня на гласуването

Гласувах рано сутринта, защото исках да обърна внимание, че има и една друга София, която дори и днес в неделя става по тъмно, за да отиде на работните си места – лекари, шофьори, журналисти, полицаи, хората които правят хляба… Призовах всички да намерят няколко минути и да упражнят правото си на глас.
Пожелавам ползотворна работа и на многобройните членове на комисиите, наблюдатели, застъпници, органите на реда, които днес имат нелеката задача да гарантират, че гласът на хората ще бъде чут.
София е за всички!