Актуално

Среща с ректори от софийските висши училища и представители на БАН и ССА

Интересен и ползотворен бе разговорът ми с ректори от софийските висши училища и представители на БАН и ССА.
Председателят на Съвета на ректорите, акад. Лъчезар Трайков, ректор на Медицински университет – София, сподели за поредица от проблеми, които вече десетилетие не намират решения. Например, липсата на собствена сграда за ректорат.
Конкретни въпроси, вълнуващи висшите училища и съответните мерки за тяхното решаване поставиха и други ректори като проф. Сава Димитров от НМА „Проф. Панчо Владигеров“, както и председателят на Съвета на настоятелите на Унибит проф. Стоян Денчев.
За мен този диалог с учените и преподавателите в София е изключително важен. Ще съдействам за решаването на натрупаните през годините проблеми. На първо място да не се посяга на собствеността, предоставена на висшите училища. Ще предприема и действия за решаване на жилищния проблем на млади хора, които се посвещават на наука и образование.
Благодаря за тази среща! Заедно ще продължим.