Актуално

Моите каузи и моите действия могат да бъдат проследени в годините назад.

Моите каузи и моите действия могат да бъдат проследени в годините назад. Аз не съм ангажирана от вчера или от днес с обществените проблеми. Такава съм, каквато съм, и благодаря за оценките, че не съм се променила.
Кампанията ми вече постигна една от големите си цели – проблемите на „малкия“ човек, на работещия софиянец да станат видими и да застанат в центъра на разговора за София.
Радвам се, че моята представа за града все повече отговаря на това, което журналистите сами констатират и забелязват, дори и да не звуча като „наизустила учебник по управление“.
В случая думите са на Соня Колтуклиева, пред която се постарах да отговоря откровено на всякакви въпроси.