Актуално

В деня на народните будители

Като човек, който години наред се е борил за каузи в защита на достойния труд, нямаше как да не бъда сред колегите от сферата на културата, когато те протестират.
В Деня на народните будители подкрепих протеста на Федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“ пред Столичната библиотека, към който се присъединиха и други организации.
В цялата страна работещи в библиотеките, музеите, галериите, театрите, оркестрите, държавния архив, както и в Българското национално радио, излязоха пред институциите, за да напомнят, че секторът остава сред най-неглижираните. Бюджетът за издръжка на културните институции от години се свива за сметка на разходите за поддържане на сградите, а голяма част от работещите получават възнаграждение близко до минималното.
Използвах случая да разговарям с мои доскорошни колеги – синдикалисти, както и с артисти от столичните театри.
Смятам, че конкретно за София културата трябва да бъде неизменна част от живота на градските квартали, несправедливо наричани „спални“, а това няма как да се случи без подкрепа от Столична община.
Защото София е за всички!