Актуално

Срещи с търговци и производители от Женския пазар

Високи режийни разходи за ток и вода, липса на свободен достъп до тоалетни, както и невъзможност дългосрочно да планират вложенията си – това са проблемите, които поставиха пред мен търговци и производители от Женския пазар.
„Правиш инвестиции, ставаш разпознаваем, клиентите научават къде си и те търсят. Но когато те изхвърлят на третата година, трябва да започнеш всичко отначало“, споделиха те.
Смятам, че хората, които целогодишно са тук, имат право на предвидимост и ние можем да им я осигурим като внесем промени в две от наредбите, регламентиращи продължителността на наемите. В момента за павилионите договорите се сключват максимум за 3 г., а при сергиите – за една. Разумно е да станат до 7-годишни за павилионите и до 3-годишни за сергиите.
Ще търсим възможност и да се разшири мрежата от фермерски пазари, така че производителите да имат възможност да предлагат продукцията си директно, а гражданите да имат по-голям достъп до чиста и екологична храна.
Защото София е за всички!