Актуално

Какво по-хубаво от премиера на две книги в навечерието на официалната кампания?

Какво по-хубаво от премиера на две книги в навечерието на официалната кампания? И то не какви да е книги, а „Кратка история на равенството“ на Тома Пикети и „Държавата търговец“ на Кирил А. Фурсов, издадени от Изток-запад и представени от доц. Сарийски.
Тома Пикети е много важен за мен, тъй като е поставил болезнената тема за неравенството в центъра на своите научни изследвания. В новата си книга Пикети показва, че пътят към равенството е битка, започнала отдавна, и тя трябва да продължи през ХХІ в. Считам, че тази е моята битка, моето лично призвание и двигател на живота ми като гражданин и активист. Абсурдно е във времена на невиждано богатство, все още мнозинството от хората да са лишени от достоен живот и възможности за реализация.
В „Държавата търговец“ Кирил А. Фурсов проследява отношенията на английската Източноиндийска компания с английската държава и индийските патримонии. Като своеобразно продължение на идеите на Пикети, Фурсов посочва каква е една от основните причини за неравенството в света, а именно изпомпването на ресурсите на колонизираните държави от държавите-колонизатори.
Колкото и да се твърди, че колонизацията е останала в миналото, тя продължава и до днес, макар и да се прилага не чрез силата на оръжията, а чрез силата на пазара.