Хората
преди печалбите!

Ваня Григорова
Хората
преди печалбите!
Ваня Григорова
Независим кандидат за член на Европейския парламент
Хората
преди печалбите!
Ваня Григорова
Независим кандидат за член на Европейския парламент
Ако имате желание да се срещнете с Ваня Григорова, свържете се с нас, за да обсъдим възможностите!

Новини и събития

Това е само началото!
Над 10 000 изминати километри, десетки срещи в над 20 града, хиляди хора, човешки съдби. Благодаря на всички, които направиха възможно това. Няма да ги изброявам поименно, защото не съм ги питала лично и защото неволно ще пропусна някои от тях. Благодаря ви, хора!

Може да съм независим кандидат, но не бях сама в тази кампания. Тя стана възможна с доброволния труд и нечовешкото натоварване на десетки съмишленици, благодарение на самоорганизация по места и беше финансирана единствено и само от даренията на други десетки хора чрез сметката, която обявихме в началото.

Благодаря ви! Каквото и да се случи в деня на изборите, за нас това е само началото!

Среща с жители на Велико Търново
Във Велико Търново научих, че макар и през задния вход – все още незаконно, така наречените „нулеви трудови договори" вече навлизат и в България. Засега ги прилага чуждестранна търговска верига. Случва се работниците да пътуват с часове до местоработата си, за да научат, че днес няма работа, съответно и надница за тях.

Засега успяваме да спрем законното навлизане на нулевите трудови договори у нас. Това е най-големият социален бич на днешна Европа, с който бизнесът в редица страни обвързва работника да бъде постоянно на разположение на съответната компания, но без гаранция че за него в същия ден ще има работа и съответно доходи.

Ако бъда избрана за член на Европейския парламент, борбата за забрана на тези нулеви трудови договори в ЕС ще бъде абсолютен приоритет за мен, включително през Европейския стълб за социалните права.

На срещата във Велико Търново получих подкрепа и от предприемачи, които считат, че моите предложения са от полза за едно по-балансирано развитие на нашето общество.
Среща с жители на Елин Пелин
Заедно спасихме класа за прослужено време, който има значителен принос към заплатите на работещите. Предотвратихме и опитите за повишаване на максималния извънреден труд, тъй като имаше опасност той да скочи по закон от 150 на 300 часа годишно. Спряхме и натиска да се намали броя на неработните празнични дни. Неотдавна попитах един от лобистите на тази идея – от Съединението ли искат да се откажем или от Независимостта?

Сам човек обаче не може да постигне нищо, ако не усеща зад себе си организираната сила на работещите хора. Колегите синдикалисти - сред които и много учители, от град Елин Пелин, отлично знаят това. За мен беше чест да гостувам на това ядро от борбени жени, начело с енергичната Росица Маринова, която има зад гърба си и много битки срещу експлоатацията в шивашките цехове.

Заедно ни очакват още много общи каузи. Пожелахме си да бъдем още по-активни и още по-силни, за да водим успешни борби не само за отстояване на съществуващи завоевания, но и към настъпление за още повече социални права, гарантиращи достоен живот.
Среща с работници в София
Това, за което не спираме да настояваме почти всекидневно и не само в предизборната кампанията, вече се случва. За съжаление, не и в България.

Новината, че в Гърция намаляват почти двойно Данък добавена стойност (ДДС) за основни хранителни продукти и за електроенергията, а в Румъния за традиционни храни, беше стигнала до работниците от София, с които се срещнах.

Това беше и основна тема на нашия разговор. България е единствената страна в целия Европейски съюз, която не използва данъчната политика, за да облекчава най-ниските доходи. У нас хлябът и млякото се облагат със същия процент ДДС, който се начислява върху джиповете и яхтите. Само в България се налага данък от 10% и върху минималната заплата, тъй като беше премахнат необлагаемия минимум.

Хората са гневни и все повече започват да разбират как данъчната ни политика, с която правителството на България се гордее и рекламира, наказва тях, а поощрява икономическата върхушка и нейния политически елит.
Среща с жители на Хасково
В Хасково се опитах да убедя хората, че има смисъл да се гласува.

Именно разочарованието от всички партии, които са били във властта или около нея в последните 30 години, е водещо сред обикновените работещи хора и пенсионери, които срещам в кампанията.

Те трудно се доверяват, защото натрупаните неизпълнени обещания през годините са достигнали до критична точка. Омръзнало им е от популизма и не се заблуждават, че с добре звучащи фрази животът им мигновено ще се подобри.

Искат реални, конкретни решения на най-големите си проблеми - ниските доходи, емиграцията на техните близки, недостъпното здравеопазване, несигурната работа, усещането за социална несправедливост.

Радвам се, че в рамките на краткия ни разговор с много от тях достигнахме до извода, че има решения извън сферата на популизма, които могат да бъдат приложени буквално веднага и да се отразят положително на мнозинството от хората в България.
Интервю за вестник "Старозагорски новини"
На последните европейски избори над 60% от българските избиратели не гласуваха. И големият проблем не е в това дали аз и други кандидати ще успеем да стигнем до тях, за да им предложим различна политика, а защо големите политически сили не могат да направят това.

В кампанията се обърнах към всички хора, които чувстват, че не са представени в политиката, без значение дали са подкрепяли парламентарно представени политически сили, други партии или по различни причини са се въздържали да гласуват за когото и да било. Много пъти съм чувала от различни хора мнението – „…опасявам се да не загубя гласа си".

Обръщам се към тях с въпрос: А когато гласувате за сегашните парламентарно представени партии, после чувствате ли се представени в политиката? Къде е вашият глас, чува ли се? Нима той не е загубен, когато гласуваш за партия, която всъщност не защитава теб и не решава твоите проблеми, а едни и същи неизменни интереси на едрия бизнес, олигарсите, корпорациите?
Колапсът е неизбежен, ако послушно и без плавен преход затворим мините
В района от Стара Загора до южната ни граница, най-голямото предизвикателство е планираното закриване на мините от Маришкия басейн и ТЕЦ-овете. Всъщност, те са структуроопределящи не само за Старозагорска област, но и за съседните, както и за цялата страна, защото произвеждат електричеството за всички български домакинства и бизнеса.

Аз също съм за зелен преход и смятам, че климатичните промени са реален проблем. Но преходът трябва да става плавно, планирано и организирано, така че да не стигнем до колапса, от който се опасяват всички заети в сектора.

Проблемът няма да се реши с поредно снишаване, послушание и кухи обещания от страна на управляващите, чиято несъстоятелност доведе до сегашната ситуация! Само със смели и решителни действия можем да водим тази битка. След като поредица управляващи отказаха да я водят, време е ние работещите да вземем нещата в свои ръце!
Среща с членове на Тракийското дружество "Екзарх Антим I" - Бургас
С членове на тракийското дружество „Екзарх Антим Първи"-Бургас на път за странджанския фолклорен събор „Божура" край град Средец си говорихме защо си тръгват децата им от България.

Хората отлично разбират, че сивата икономика краде от достойните старини на всички. И че по-високи пенсии ще има, когато влизат повече пари в осигурителната система, когато намалеят работещите бедни, когато изчезнат пликовете под масата и хората бъдат осигурявани на реалните им заплати и когато приносът на получаващите най-високи доходи към осигурителната и данъчната система стане по-голям.

Като истински патриоти тракийските българи са хора с изострено чувство за социална справедливост, това е заложено в основите на тяхната организация още от нейните основатели.