Програма

Фотография: Sami C

Основни политически ценности

свобода, справедливост, солидарност

Принципи на управление

Градът не е продукт – общината не е стока. София има нужда от управление, в което пазарът да служи на града, а не градът – на пазара.

Децентрализация на местното самоуправление. По-голяма тежест на районите при планирането и разпределянето на финансовите средства.

Община с грижа за общото. Структура на бюджетните разходи, която да увеличи драстично дела на парите за здравеопазване, детски грижи, образование, спорт и социални дейности.

Общинските услуги – в общински ръце. Спиране на приватизацията на общинска собственост и управление на основните комунални услуги от общински дружества и предприятия.

Хармонично развиващ се град. Спиране на дисбалансите между център и периферия, „елитни" и „неелитни" квартали и училища. Съживяване на кварталите от периферията.

Засилване на участието на общината в икономиката – отваряне на общински фирми, които да решават проблемите, които частните фирми са неспособни да решат. Създаване на общинска строителна фирма, която да изгражда обекти, без да се налага да се правят обществени поръчки.

Дългосрочно планиране и ефективно разходване на средствата. Оползотворяване на средствата за капиталови разходи.

Справедливи условия на труд в общинските предприятия и фирмите, с които общината работи. Колективно трудово договаряне.

Да преобразим столицата, за да преобразим страната. От коренна трансформация на София – към нова политика в България.

Не може повече така!

София – демократичен град

София – удобен град

София – споделен град

София – здравословен град